Objectius

A partir de la nostra reconeguda experiència i del nostre compromís amb la consolidació d'una agricultura racional i sostenible, LAINCO, S.A. es planteja un ambiciós futur amb múltiples objectius estratègics:

  • Desenvolupament de nous medis de defensa fitosanitaria en col·laboració amb Centres d'investigació de referència.
  • Incorporació de les últimes innovacions tecnològiques.
  • Defensa de matèries actives al nou Registre Únic Europeu.
  • Creixement i expansió internacional.
  • Implantació de nous sistemes informàtics i tecnologies de la informació.
  • Compliment de totes les normatives de garantia de qualitat, protecció del medi ambient i seguretat alimentaria.

En l'àmbit de la Divisió Farmacèutica es treballa en el desenvolupament de noves especialitats  farmacèutiques i en la millora continua de la qualitat dels nostres productes per aconseguir la confiança i la satisfacció dels nostres clients, pacients, metges i farmacèutics.

Última actualització > 27/10/2022