Certificacions

La nostra llarga experiència tant en el sector agrícola com en el farmacèutic es veu reforçada per una elevada inversió en tecnologia i investigació, amb l'objectiu de seguir oferint als nostres clients la màxima innovació i garantia en la qualitat dels nostres productes. Tot això avalat per les més prestigioses certificacions i acreditacions:

 • Certificat ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 de Gestió de Qualitat per a les àrees d'Investigació, Desenvolupament, Fabricació, Envasat i Comercialització de productes farmacèutics i fitosanitaris.

 • Certificació per a la realització d'Assaigs Oficialment Reconeguts (EOR)

 • Certificació ENAC de Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) per a la determinació de propietats físico-químiques de productes fitosanitaris.

 • Laboratori Farmacèutic (Titular, fabricant i distribuïdor). Nº: 1.797 E - Agencia Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS)

 • Certificat de compliment de Normes de Correcta Fabricació de Medicaments (GMP) - Departament de Salut (Generalitat de Catalunya)

 • Registre General Sanitari d'Aliments -  Nº: 26-07810/B - Ministeri Sanitat i Consum.

 • Registre Sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC) - Nº: 26-05638/CAT - Departament de Salut (Generalitat de Catalunya)

 • Laboratori Agroalimentari de Catalunya -  Nº 69 - Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (Generalitat de Catalunya)

 • Autorització per a la fabricació de productes sanitaris (5817-PS), cosmètics (2331-C) i antisèptics per a pell intacta (461-DES)

 • Pyme Innovadora - Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

  LAINCO compleix totes les obligacions derivades de l‘aplicació del Reglament Europeu REACH (1907/2006), sobre Registre de substàncies químiques, regulat per l’Agència Europea de Substàncies Químiques (ECHA, per les seves sigles en anglès).

 

Lainco S.A. Lainco S.A. Lainco S.A.
Última actualització > 27/10/2022